องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จ.ขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

เปิดอ่าน 1,356 views

ปลัด1

นายกฤษฏา พลเรือง

สามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ที่

โทร.. 08-0191-3597

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม "ส่ง"