องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จ.ขอนแก่น

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย-30 พย.2558

เปิดอ่าน 1,094 views
ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม "ส่ง"