องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง จ.ขอนแก่น

ประชาสัมพันธ์โครงการออกสำรวจภาษีโรงเรือนและที่ดิน, ภาษีป้าย ประจำปี 2562

เปิดอ่าน 276 views

ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โดยกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วกดปุ่ม "ส่ง"